Коьрта аг1о » Дошам » Б [ Д1айазде дош ]

Бадалкх болар

Бадалкх болар (ду) - техкаш, г1ийла, г1аьлделла зударийн болар

Бадалкх болар (ду) - покачивающаяся походка, плавная поступь упитанной женщины

Элп: Б | Д1айаздина: Иса_Балаев (01.02.2011)
Хьоьвсин: 883
Т1еалар: 0
omForm">
avatar