Коьрта аг1о » Дошам » Ч [ Д1айазде дош ]

Чаг1алкх
Чаг1алкх - елла х1ума юу ж1алин кепара экха (шакал)
Элп: Ч | Д1айаздина: Иса_Балаев (20.01.2011)
Хьоьвсин: 1339 | Т1еалар: 3
Т1еалар: 3
avatar
1
"чагIалкх" аьлча нийса хира ду.
avatar
2
"чагIалкх" аьлча нийса хета суна а
avatar
3
Яздина "чанг1алкх" дара, дош хийцин "чаг1алкх" аьлла.
omForm">
avatar