Коьрта аг1о » Дошам » Х1 [ Д1айазде дош ]

Х1оъ

Х1оъ - котамийн а, бедийн а, кхиндолчу з1окардаьхнаша а, дийнаташа деба дешдолу бахьан. 

Х1оъ - яйцо.

Элп: Х1 | Д1айаздина: Иса_Балаев (07.02.2011)
Хьоьвсин: 628 | Т1еалар: 1
Т1еалар: 1
avatar
1
ХIоъ - олу дош, гIазкхашха аьлча масех маьIна долуш ду: пуля, снаряд; лука седла; зерновой фураж.
Ткъа котамо, бедо, кхин долчу зIакардаьхниша, хIоашца тIаьхье дебочу дийнатан бахьанах, "хIоа" олу.
omForm">
avatar