Зорба » Зорбан архив

« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »
Шен ненаца йолу юкъаметтиг ч1ог1а лераме хилла Абу Х1урайрин, кхоош хилла цо и ч1ог1а.
Х1оразза а, ша чуьра ара мосазза волу, цуьнан не1арехь саца а соций, олуш хилла цо:
– Делера къинхетам хуьлда-кх хьуна, сан нана.
Нанас жоп луш хилла:
– Хьуна а хуьлда-кх, сан к1ант, Де ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 456 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 04.08.2016 | Т1еаларш (0) ду

1илма долуш хиларал сов, дика амал йолуш а, ийман долуш а хилла Абу Х1урайра.
Дийнахь марха а кхобуш, буьйса кхоалг1ачу декъе ерззалц сема 1аш хилла и. Т1аккха х1усамнана самайоккхуш хилла 1ибадатна, цул т1аьхьа – йо1...
Цу кеппара, Абу Х1урайрин тхов к1елахь сахиллалц Далла 1ибадат да ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 477 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 04.08.2016 | Т1еаларш (0) ду

Даус тайпанах волу цхьа жимстаг шен дерриге а дахар Далла 1ибадат дарна а, Делан Элчанца (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) гергарло лелорна а лерина хилла. Шен 1ер-вахар маьждигехь дина цо, ткъа Делан Элча (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) цуьнан хьехархо а, имам а хилла.
Делан Элча (Де ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 515 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 04.08.2016 | Т1еаларш (0) ду

Синбилгало а къастале, Зу-к1орни а, Чайта1 а йолчу еара Пхьагал.
– Х1ей! – мохь хьаькхира цо. – Х1ей! Х1ее-х1е-ей!
– Т1аккха? Дийцахьа, – элира Чайта1о.
– Эх1е-х1е-х1е-х1е! – мохь хьоькхура Пхьагало.
– Схьаалахьа сихха! – оьг1азйоьдуш лаьттара Зу-к1орни.
– Эх1е-х1е ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 876 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 09.06.2016 | Т1еаларш (0) ду

Козлов Сергей


– Набаран тар тесначу хенахь, хьайна луъург дуьхьалтасийта йиш ма ю, Чайта1. Ахь дуьхьалтасийтинарг баккъал долуш санна а хир ду. Т1аккха…
– ТIаккха?!
– ТIаккха…
– Схьаалий ялахьа!
– Т1аккха… хеза-кх зевнаш а, аьзнаш а.
Зу-кIорни, ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 772 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 09.06.2016 | Т1еаларш (0) ду

Козлов Сергей
Ткъе итт чуьрк хьуьна юккъерчу ирзу т1е сехьа а едда, шайн ч1ондарш лекха х1оьттира. Мархаш т1ехьара схьахьаьжначу батто а, бела а къежаш, шен нека долийра.
«М1у-у-у!..» – хазийра хил дехьарчу атто а. Лета дуьйлира ж1аьла а.
Беттан нур дара лаьтта 1енаш…
Хи ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 579 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 09.06.2016 | Т1еаларш (0) ду

Дозаллаш дар ч1ог1а дезаш волчу цхьана хьоладас шен бахамах тамаш байта дагахь, ша волчу кхайкхина цхьа эвлаяъ.
Цхьана чуьра вукху чу а воккхуш, и чоьнаш кхелина болу шен бахам гойтуш, волавелла хьолада.
Т1аьххьара а хаьттина цо:
– Уггаре а ч1ог1а хьо цецваьккхинарг х1ун ду кху ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 530 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 09.06.2016 | Т1еаларш (0) ду

Цхьана дикачу стаге хаьттина:
– Ахь нахехь церан кхачамбацарш емал х1унда ца до? Хьо царах х1унда ца кхаьрда?
– И кхачамбацарш сайгахь а долу дела, – жоп делла дикачу стага.
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 534 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 09.06.2016 | Т1еаларш (0) ду

Малхбален цхьана паччахьна ирча г1ан гина, шен багара ерриге а цергаш цхьаъ цхьанна т1аьххье охьаоьгуш. Цу г1ено кхерийнчу паччахьа, г1енаш туьдург схьакхайкхина. Паччахье ла а доьг1на, дукха г1айг1ане хилла, дийцина г1енаш туьдучо:
– Хаза бац ас хьоьга боккхур болу кхаъ. Цхьаъ цхьанна т1аьхх ... Д1адеша кхин д1а а... »
Къастарш: Гоч | Хьоьвсина: 800 - за | Т1едаьккхина: ppetirova | Терахь: 09.06.2016 | Т1еаларш (0) ду

Къастарш: Статьяш | Хьоьвсина: 3970 - за | Т1едаьккхина: Иса_Балаев | Терахь: 27.03.2016 | Т1еаларш (0) ду